Doelstelling en beleid van de Stichting

1. De stichting heeft ten doel het begeleiden en ondersteunen van personen bij
de ontwikkeling van hun muzikale talenten en voorts al hetgeen daartoe
rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles
in de ruimste zin van het woord.
2. De stichting tracht, in haar feitelijke werkzaamheden, haar doel onder meer
te verwezenlijken door het doen van giften, het verlenen van financiƫle hulp
en ondersteuning aan charitatieve, culturele, wetenschappelijke of algemeen
nut beogende instellingen die het begeleiden en ondersteunen van personen
bij de ontwikkeling van hun muzikale talenten, al dan niet mede, tot doel
hebben.
3. De stichting beoogt niet het maken van winst.

Contactgegevens

Email: georgine@planet.nl
Voor gegeven over bestuursleden van de stichting zie bijlage:
bestuur

Fiscaal nummer (RSIN):

817904669

Beloningsbeleid van de Stichting

De bestuurders ontvangen geen beloning.

Financiƫle verantwoording

2012
2013
2014
2015
2016
2017